Drogi kliencie,

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

 

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

 

Administratorem Twoich danych jest spółka EKSPERT Marta Ciszkowska, Dorota Wojtczak S.C., dalej zwana Administratorem.

 

Firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

 

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane nie będą przekazywane do podmiotów  trzecich.

 

Firma przetwarza dane osobowe podmiotów zewnętrznych na podstawie stosownych umów.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

 

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

 

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

 

W razie potrzeby prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych  na adres e-mail: arekglegola(at)wp.pl  lub z IODO , adres: inspektor(at)szkolenia-oswiata.pl